۰ نفر
بازتاب سخنان امروز روحانی در رسانه‌های اسراییل

سخنان امروز حسن روحانی در رسانه‌های اسراییل بازتاب پیدا کرد. رسانه های اسراییلی به نقل از روحانی نوشتند: ایران به تولید و ساخت موشک ادامه خواهد داد.

بازتاب سخنان امروز روحانی در رسانه‌های اسراییل