۰ نفر

یک فروشگاه اینترنتی معتبر به یک نفر طراح گرافیست UI/UX با شرایط زیر در تهران نیازمند است.

00

واجدین شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: Vaezi_mohammad@yahoo.com