۰ نفر

ایران‌ایر به صدر فهرست تاخیرات پروازی برگشت

۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۰۲
کد خبر: 120876

در حالی"هما"در دیماه امسال ۲۳ درصد تاخیرات پروازی را کاهش داده بود که در بهمن‌ماه با ۶۷ درصد به صدر فهرست پروازهای تاخیردار بازگشت، ضمن این‌که کیش‌ایر، آتا ایر، معراج، ایرتور،کاسپین، تابان، زاگرس و آسمان تاخیرات بالای ۴۰ درصد را ثبت کردند.

آمار سازمان هواپیمایی کشوری نشان می‌دهد در بهمن امسال 5302 پرواز توسط 14 ایرلاین داخلی انجام شد که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با 67 درصد بار دیگر به صدر فهرست تاخیرات پروازی بازگشت. این ایرلاین در دیماه 23 درصد از تاخیرات پروازی خود را کاهش داده بود که در بهمن ماه 16 درصد به این رقم افزود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بر این اساس 2511 پرواز ایرلاینهای داخلی با تاخیر مسافران را جابجا کردند که 47.3 درصد کل پروازها را شامل می‌شود و از این حیث نیز 14 شرکت هواپیمایی در مقایسه با اولین ماه زمستان 4.2 درصد به تاخیرات خود افزودند. در دیماه ایرلاینهای داخلی از فرودگاه مهرآباد 4913 پرواز را انجام دادند که از این تعداد 2119 پرواز یعنی 43.1 درصد از پروازها با تاخیر انجام شد. بررسی عملکرد خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی حاکی از آن دارد که ایران‌ایر در دومین ماه سرد 650 پرواز انجام داد که از این تعداد سهم پروازهای تاخیردار 433 پرواز یعنی 67 درصد بود. پس از هما هواپیمایی زاگرس با 64 درصد پروازهای تاخیردار قرار دارد. سهم این شرکت در بهمن ماه 637 پرواز بود که 406 پرواز را با تاخیر انجام داد. در رده سوم هواپیمایی آسمان با 55 درصد تاخیر دارد. این ایرلاین در ماه گذشته 735 پرواز را انجام داد که از این تعداد سهم پروازهای تاخیردار 406 پرواز بود. البته آسمان در مقایسه با دیماه میزان تاخیرات پروازی خود را 9 درصد کاهش داده است. ایران ایرتور در بهمن ماه 254 پرواز انجام داد که از این تعداد 132 پرواز یعنی 52 درصد را با تاخیر انجام داده است. شرکت‌های کیش‌ایر، آتا ایر، معراج، ایرتور،کاسپین، تابان، زاگرس و آسمان به ترتیب با 41 درصد، 46، 42، ، 45، 40، 64 و 55 درصد در باشگاه ایرلانی‌های دارای تاخیر بالای 40 درصد قرار گرفتند. میزان تاخیرات پروازی کیش‌ایر در مقایسه با دیماه 8 درصد، آتاایر 5 درصد، معراج 12 درصد، 8 درصد و کاسپین 9 درصد افزایش یافته است. شرکت‌های هواپیمایی ماهان، نفت و قشم‌ایر نیز در بهمن‌ماه هر کدام 39 درصد پروازهای خود را با تاخیر انجام دادند. ایرلاین‌های اترک و پویا ایر نیز به ترتیب با 16 و 5 درصد کمترین میزان پروازهای تاخیردار را در دومین ماه زمستان داشتند.