بخش خصوصی

در علم اقتصاد، بخش خصوصی بخشی از اقتصاد است که هم برای بهره‌های شخصی راه‌اندازی شده‌است و هم تحت کنترل دولت نیست.

بخش خصوصی بخش عمده ای از نیروی کار را در برخی کشورها به کار می‌گیرد. در بخش خصوصی، فعالیت‌ها به وسیله انگیزه برای کسب درآمد هدایت می‌شوند.

  • پربیننده‌ترین ها

  • اخبارداغ