حسین امیرعبداللهیان مدیر تعداد خبر 988

 • عنوان شغل

  وزیر امور خارجه ایران

  مدرک تحصیلی

  دکترای روابط بین‌الملل؛ دانشگاه تهران

  کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل؛ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

  کارشناسی روابط دیپلماتیک؛ دانشکده وزارت امور خارجه

   

  سوابق اجرایی

  دستیار ویژه رییس مجلس و مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی 

  مشاور وزیر امور خارجه 

  معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه

  مدیر کل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت امور خارجه

  سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین

  رییس ستاد ویژه عراق در وزارت امور خارجه 

  معاون مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه 

  معاون دستیار ویژه وزیر امور خارجه در امور عراق

  معاون اداره اول سیاسی خلیج فارس وزارت امور خارجه 

  کارشناس و معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد

  توضیحات

  حسین امیرعبداللهیان در سال ۱۳۴۳ در دامغان متولد شد. او در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان وزیر امور خارجه پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و در ۳ شهریور ۱۴۰۰ از مجلس رأی اعتماد گرفت. او به زبان‌های عربی و انگلیسی نسبتا مسلط است.