محمد شریعتمداری مدیر تعداد خبر 533

 • سوابق اجرایی

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم

  وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم

  معاون اجرایی رییس جمهور، حسن روحانی

  رئیس كميسيون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ايران

   عضويت در هيأت امناء آستان مقدس حضرت عبدالعظيم(ع)

  عضويت و دبيری هيأت امناء مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحديث در قم

   وزير بازرگانی جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۷۶ بمدت هشت سال در طول هر دو دوره رياست جمهوری محمد خاتمی

  عضويت در هيأت امناء دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبايی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

  عضويت در هيأت امناء بنياد شهيد و امور ايثارگران

   رياست شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی و صنايع و معادن و كشاورزی ايران

  رياست ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)