پشم شیشه ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد كننده عايقهاي حرارتي و صوتي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۳۷۹۷۸ https://www.iranglasswool.com dabir@iranglasswool.com تهران، خيابان شهید مطهری (تخت طاووس)، بعداز چهارراه قائم مقام فراهانی، روبروی خیابان فجر (جم)، شماره 221
توضیحات
نام سمت

فریبرز رضازاده

مدیر عامل

جواد سرائی

رئیس هیئت مدیره

فریبرز رضازاده

نایب رئیس هیئت مدیره

جهانگیر باقری

عضو هیئت مدیره

محمد پورطالبی

عضو هیئت مدیره

مهدي خسروي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14

خبر های این شرکت