بانک دی (هلدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات
بانکداری مجازی ، خدمات کارت .
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۸۹۳۰ http://bank-day.org/ تهران، خیابان ولی عصر(عج)، بالاتر از پارک ملت، روبروی سازمان مدیریت صنعتی، نبش خیابان پروین ، شماره 45 
توضیحات
نام پرسنل سمت
برات کریمی مدیر عامل 
نصرت الله شهبازی رییس هیات مدیره
فریدون رشیدی نایب رییس هیات مدیره
رحیم طاهری عضو هیات مدیره
برات کریمی عضو هیات مدیره

 

صورت مالی

 

صورت مالی بانک دی

خبر های این شرکت