کد خبر 422804

بهره‌وری پایین، بزرگترین چالش‌ اقتصاد کشور

نویسنده: حمید حاج اسماعیلی*

متاسفانه بهره‌وری پایین در سازمان‌های مختلف کشور آسیب جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند که باید برای مدیریت آن اقدامات سریع و ضروری صورت بگیرد.

مدیریت صحیح منابع انسانی باعث می‌شود بهره‌وری در سازمان‌ها افزایش یابد.

متاسفانه ادارات دولتی بجای استخدام افراد خلاق، با دانش و با مهارت افرادی را استخدام می‌کنند که بیشتر خویشاوندان و آشنایان مدیران کشور هستند متاسفانه اولویت گزینش‌ها هم مواردی بجز مهارت، تخصص و دانش افراد است.

بهره‌وری سرمایه در کشور به مراتب شرایط بدتری نسبت به بهره‌وری نیروی کار دارد.

سه عامل اساسی در پایین بودن بهره‌وری در سازمانها موثر است؛ اول اینکه باید تلاش شود نیروهای جوان، کارآفرین، تحصیل کرده و با مهارت به استخدام سازمان‌های دولتی و موسسات خصوصی در آیند. در عین اینکه شرایط آموزش مداوم آنها فراهم می‌شود مکانیسم‌های انگیزشی برای فعالیت خلاقانه و موثر آن‌ها در سازمان باید طراحی و برنامه‌ریزی شود. همچنین باید نظام ساعت مزدی را به کار مزدی تبدیل کنیم تا بازدهی کار افزایش یابد.

دومین اقدام اساسی برای افزایش بهره‌وری انتخاب مدیران با دانش و کارآمد است . بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر مدیران کشور شبیه کارمندان هستند و مانند کارمندان در محیط کار حاضر می‌شوند و بعد از گذراندن ساعت کار با آنان محل کار را ترک می‌کنند . مدیرانی که در بهترین شرایط باعث حفظ سازمان هستند و نه بیشتر.

مدیر خوب از طریق ارتباط صحیح و موثر با کارمندان باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. اجرای موفق برنامه‌ها و نظارت بر فرآیندهای سازمانی برعهده اوست.

سومین موضوع در امر افزایش بهره‌وری سازمان‌ها داشتن راهبرد و استراتژی است. نداشتن استراتژی یعنی روزمرگی. سازمان‌ها برای رسیدن به اهدافشان دارای چندین برنامه و راهبرد مشخص هستند و متناسب شرایط بازار و نیاز مشتریان استراتژی‌های مختلفی را طراحی می‌کنند که متاسفانه به نظر می‌رسد بسیاری از سازمان‌ها در کشور فاقد این ویژگی مهم هستند.

اگر عوامل ذکر شده در درون سازمان‌ها و نهادهای کشور رعایت شود می‌توان شاهد افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور بود. چالشی که مدت زمان زیادی است با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.

*کارشناس حوزه کار

بیشتر بخوانید
ارسال نظر