درخت خون اژدها / جزیره عجیب و رویایی در اقیانوس هند + عکس

تصاویری از زیباییهای جزیره سقطری که در اقیانوس هند و نزدیک تنگه باب المندب قرار داره و متعلق به یمن ولی است اما در اشغال اماراتی‌ها است را ببینید.

درخت خون اژدها / جزیره عجیب و رویایی در اقیانوس هند + عکس

تصاویری از زیباییهای جزیره سقطری که در اقیانوس هند و نزدیک تنگه باب المندب قرار داره و متعلق به یمن ولی است اما در اشغال اماراتی‌ها است را ببینید.

غیر از درخت خون اژدها که از نمادهای این جزیره است، یک سوم موجودات این جزیره هم خاص هستند و فقط در این جزیره پیدا میشوند.

درخت خون اژدها

درخت خون اژدها

درخت خون اژدها

درخت خون اژدها

منبع: برترین ها
ارسال نظر