زنان یکی از محله های شهرکرد در غربال بافی ماهر هستند. ساخت غربال های معمولی این گونه است که زنها پوست گوسفند و بز را در هوای آزاد به دیوار میخ کرده و می گذارند خشک شود، وقتی خشک شد پیه روی آن را جدا می کنند.

سپس با چاقوی تیز دور پوست را صاف کرده و به شکل نوارهای باریکی بریده و میان دستهای خود آن را به شکل روده درمی آورند .فقط غربال های خیلی خوب از روده اصل ساخته می شود . زنان غربال های سیمی هم درست می کنند که بیشتر برای الک کردن آرد استفاده می شود. گاهی پوست را چند روز به دیوار میخ کرده و تبدیل به تنبک، دایره و... می کنند. آنها این کار را از مادران خود آموخته اند. زنان محله که اکثرا سرپرست خانوار هستند و محصولات تولید شده را به باغداران حاشیه زاینده رود می فروشند. آنها با فروش غربال و... مخارج یک خانواده را تامین می کنند.

 

کد خبر: ۵۰۴۲۷۸
منبع : ایرنا
ارسال نظر