کد خبر 434723

درآمد بازار سفر در دنیا برای نهمین سال متوالی رکورد زد

سال ۲۰۱۹ در نهمین سال متوالی به‌عنوان مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در جهان با رشد ۵/ ۳ درصدی در بخش سفر و جهانگردی با توسعه و رشد قدرتمندی همراه بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، شورای جهانی گردشگری و سفر با بررسی ۱۸۵ کشور از ۲۵ منطقه جغرافیایی و اقتصادی در جهان میزان درآمد سفر و گردشگری در تولید ناخالص جهان و اثر آن بر اقتصاد و اشتغال را مورد بررسی قرار داده است.

 گزارش اقتصادی سالانه شورای جهانی گردشگری و سفر به بخش‌های دولتی و خصوصی امکان تجهیز بخش گردشگری خود و بررسی سهم آن در اقتصاد جهان می‌دهد که بر تصمیم‌گیری ها، سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در بخش گردشگری تاثیرگذار خواهد بود. شورای جهانی گردشگری و سفر به همراه گروه اقتصادی آکسفورد در آخرین بررسی‌های سالانه خود نشان دادند که در سال ۲۰۱۹ درآمد بازار مسافرت و گردشگری جهان با رشد ۵/ ۳ درصدی همراه بوده است و برای نهمین سال متوالی سرعت رشد آن از اقتصاد جهانی با ۵/ ۲ درصد رشد پیشی گرفته است. طی پنج سال گذشته، یک چهارم از مشاغل جدید در جهان توسط بازار گردشگری ایجاد شده است که براساس آن، بازار سفر و جهانگردی به‌عنوان بهترین و مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای ایجاد اشتغال محسوب می‌شود.

بازار گردشگری در جهان تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد و اشتغال جهان می‌گذارد، در سال ۲۰۱۹ میزان درآمد گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهان ۹/ ۸ هزار میلیارد دلار بوده که ۳/ ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین از هر ۱۰ شغل در جهان یک شغل مربوط به بخش سفر و جهانگردی است که براساس آن حدود ۳۳۰ میلیون شغل در جهان به بازار گردشگری تعلق دارد.

آمریکای شمالی و آسیای شمال شرقی با کسب درآمد ۱/ ۲ هزار میلیارد دلار و اروپا با ۲ هزار میلیارد دلار بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی جهان در بخش گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند که براساس آن آمریکای شمالی با رشد ۳/ ۲ درصدی در تولید ناخالص گردشگری ۸/ ۸ درصد از کل تولید ناخالص اقتصاد در این منطقه را به خود اختصاص داده است و آسیای شمال شرقی با رشد چشمگیر ۴/ ۶ درصدی همراه بوده که سهم آن از کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد در آسیای شمال شرقی ۸/ ۹ درصد است. اروپا نیز با ۴/ ۲ درصد رشد از سهم ۱/ ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی گردشگری در جهان برخوردار است. بازار گردشگری کارائیب با ۹/ ۱۳ درصد بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی کل اقتصاد این منطقه را داشته است که با ۵۹ میلیارد دلار درآمد از رشد ۴/ ۳ درصدی برخوردار بوده است.

براساس بررسی‌های انجام شده بخش سفر و گردشگری دیگر مناطق جهان نیز با رشدی چشمگیر سهم قابل توجهی از کل تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. آسیای جنوب شرقی با رشد ۶/ ۴ درصدی حدود ۳۸۰ میلیارد دلار درآمد در بخش گردشگری کسب کرده که ۱/ ۱۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد منطقه را به خود اختصاص داده است و سهم آسیای جنوبی از کل اقتصاد آن با ۵/ ۴ درصد رشد و درآمد ۲۳۴ میلیارد دلاری ۶/ ۶ درصد بوده است. بازار گردشگری آمریکای لاتین و اقیانوسیه نیز با یک رشد متوسطی همراه بوده است که براساس آن، آمریکای لاتین با ۶/ ۱ درصد رشد درآمدی ۲۹۹ میلیارد دلاری کسب کرده که سهم آن در کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد این منطقه ۸/ ۸ درصد بوده است و اقیانوسیه با ۲/ ۱ درصد رشد رقمی معادل ۱۹۷ میلیارد دلار درآمد در بخش گردشگری ۷/ ۱۱ درصد از کل تولید ناخالص اقتصاد را به خود اختصاص داده است. همچنین خاورمیانه با یک رشد بی سابقه‌ای همراه بوده است که با ۴/ ۵ درصد رشد منجر به درآمد ۲۴۰ میلیارد دلاری در این منطقه از جهان شده است که سهم بخش گردشگری از کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد خاورمیانه ۶/ ۸ درصد بوده است. در نهایت درآمد حاصل از گردشگری در آفریقا با ۲/ ۲ درصد رشد حدود ۱۶۸ میلیارد دلار بوده که ۱/ ۷ درصد از کل تولید ناخاص داخلی اقتصاد آفریقا را به خود اختصاص داده است.

 براساس بررسی‌های انجام شده میزان درآمد حاصل از گردشگران بین‌المللی یک هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار است که ۸/ ۶ درصد از کل صادرات جهان را دربرمی‌گیرد و سهم آن از صادرات خدمات جهانی ۳/ ۲۸ درصد است. در سال ۲۰۱۹ حدود ۹۴۸ میلیارد دلار در بخش گردشگری جهان سرمایه‌گذاری شده است که این رقم معادل ۳/ ۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف جهان است. همچنین براساس بررسی‌های سازمان جهانی گردشگری میزان ورود گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ با رشد ۴ درصدی همراه بوده میزان کل گردشگران بین‌المللی معادل ۴۶/  ۱ میلیارد نفر گردشگر ورودی بین‌المللی بوده که نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۵۴ میلیون نفر افزایش داشته است. 

کلیه مناطق گردشگری جهان در سال ۲۰۱۹ از افزایش میزان گردشگران بین‌المللی برخوردار بودند. شمال آفریقا با ۹ درصد رشد، آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی هرکدام با رشد ۸ درصدی بیشترین میزان رشد را در جهان نشان می‌دهند و به‌دنبال آن اروپای جنوبی و مدیترانه‌ای و کارائیب هر دو رشد ۵ درصدی داشته‌اند. خاورمیانه با رشد ۸ درصدی با ۶۳ میلیون گردشگر خارجی و سهم ۴درصدی از کل توریست‌های خارجی، بیشترین میزان رشد ورود گردشگران بین‌المللی را به خود اختصاص داد و آسیا و اقیانوسیه با ۵ درصد رشد بعد از خاورمیانه قرار گرفت. این منطقه با ۳۶۴ میلیون توریست خارجی، ۲۵ درصد از بازار گردشگری ورودی جهان را شامل می‌شد. تعداد گردشگران ورودی در اروپا و آفریقا هرکدام با ۴ درصد رشد مطابق با میانگین جهانی افزایش یافته است. اروپا با ۵۱ درصد با ورود ۷۴۲ میلیون نفر بیشترین سهم از گردشگران بین‌المللی را به خود اختصاص داد و سهم آفریقا با ۷۱ میلیون توریست خارجی از کل ورود گردشگران بین‌المللی نیز ۵ درصد بوده است. منطقه آمریکا (آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی) با ۲ درصد رشد با سرعت رشد متوسط‌تری همراه بوده و کمترین میزان رشد در جهان را داشته است. این منطقه با اختصاص دادن سهم ۱۵ درصدی از کل بازار گردشگران ورودی جهان پذیرای ۲۲۰ میلیون توریست بین‌المللی بوده است.

Untitled-1

بیشتر بخوانید
ارسال نظر