{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

جاذبه‌های گردشگردی در جهان اگر جان داشتند، مطمئا از وضعیت کنونی خود انگشت حیرت به دهان می‌گرفتند. اکثر اماکن و جاهای دیدنی در جهان با توجه به بحران کرونا در خاموشی مطلق فرو رفته‌اند و بی‌صبرانه در ا نتظار روزهایی بهترند.

کد خبر: ۴۳۰۳۳۵
ارسال نظر