{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در غربی ترین نقطه کیش و در حاشیه خلیج فارس دماغه ای وجود دارد که از قدیم کلبه هورنامیده شده است. بستر این دماغه صخره ای می باشد و آبزیان بسیاری همچون هامور، سرخو، سنگسر، انواع صدف ها و لاکپشت ها در این منطقه بسیار دیده می شوند.

کد خبر: ۴۲۹۲۲۷
منبع : تسنیم
ارسال نظر