{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 350714

این پدیده در ایتالیا،صخره های ستونی مخروطی از خاک رس است که اغلب تخته سنگی بالایش قرار دارد. این ساختار غیرمعمول از یخ رفت های به جامانده از آخرین عصریخبندان که منجربه آب شدن یخچال ها بود،تشکیل شده اند.

  • 2507933
  • 2507934
  • 2507935
  • 2507936
  • 2507937
  • 2507938
منبع: مشرق نیوز
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری