دلیل صورتی بودن رنگ بعضی از دریاچه ها را عواملی متفاوت رقم می زند. گاهی وجود باکتری موجود در جلبک ها-خزه ها، بعضی اوقات وجود نمک و بعضا ترکیب نور آفتاب با دیگر مواد معدنی درون دریاچه می تواند مسبب این امر شود.

کد خبر: ۳۴۷۲۱۴
ارسال نظر