در میان کوچه و بازار تبریز، شهری که تار و پودش را فراز و نشیب‌های تاریخ پر کرده است کاسبانی از جنس عشق نفس می‌کشند که هر روز با توکل به رازقیت الهی دکان می‌گشایند.

 در میان کوچه و بازار تبریز، شهری که تار و پودش را فراز و نشیب‌های تاریخ پر کرده است کاسبانی از جنس عشق نفس می‌کشند که هر روز با توکل به رازقیت الهی دکان می‌گشایند. کاسبانی که انصاف برایشان شرط اول است. آنهایی که قناعت را می‌فهمند و مشتری را حبیب خدا می‌دانند.

 

کد خبر: ۳۴۰۷۸۳
منبع : تسنیم
ارسال نظر