جزیـره خـارگ یکی از نقاط گـرم و مرطـوب کشور است که حدود هفت ماه از سال، هوای نسبتا گـرم را دارد و حدود پنج ماه نیز هوا به شدت گرم و مرطوب است. این جزیـره اگرچه به اندازه قشـم و کیـش مقصـد گردشـگری مسـافران ایرانی به حساب نمی آید اما سـاحل زیبای آن یکی از بهترین مـکان ها برای شـنا و تفریحـات آبی است.

کد خبر: ۲۹۸۹۳۳
منبع : تسنیم
ارسال نظر