بورا بورا یکی از جزایر بادپناه جزیره‌های سوسایتی پلینزی فرانسه و یکی از مناطق آنسوی دریاهای فرانسه در اقیانوس آرام است. از آن به عنوان زیباترین جای جهان یاد می‌شود.

در  ادامه تصاویری از این جزیره را می‌بینید . 

کد خبر: ۲۱۳۸۷۹
ارسال نظر