{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 249241

خودداری از مصرف کودهای سرک با توجه به ماندگاری هوای سرد، تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل و احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا سه‌شنبه (۱۲ تا ۱۷ بهمن ماه) است.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی کشاورزی برای امروز تا روز سه شنبه (۱۲ تا ۱۷ بهمن ماه) به شرح زیر است:

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

•   باغبانی:

•   انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   خودداری از انجام عملیات هرس در باغات میوه با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   محافظت از تنه درختان در برابر خسارت جوندگان با استفاده پوشش مناسب

•   رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه‌ها، برگ‌ها و شاخه‌های آلوده و شکسته

•   کنترل دریچه‌های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات  گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   پوشش تنه درختان میوه و نهال‌های جوان با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چال کود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده بعد از گاورو شدن خاک

•   زراعی:

•   پوشش مناسب سیلوها و تسریع در تحویل محصول چغندر قند به کارخانجات قند با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   کشت انتظاری حبوبات دیم(انجام عملیات خاک ورزی و کشت مستقیم) بعد از گاورو شدن خاک

•   توقف هر گونه عملیات خاک ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاک

•   خودداری از مصرف کودهای سرک با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   خودداری از آبیاری مزارع غلات و کلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

•   دام داری و طیور:

•   خودداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   زنبورداری:

•   تنظیم دریچه کندوهای زنبورعسل با توجه به برودت هوا با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   پاک کردن جلوی در کندوها با توجه به بارش نزولات آسمانی، جهت جلوگیری از خفگی کلونی‌ها و یا ایجاد رطوبت و سرما در کلونی

•   ماشین آلات کشاورزی:

•   تخلیه آب دستگاه‌ها و ماشین آلات کشاورزی و سیستم‌های آبیاری و انتقال به مکان‌های مسقف با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   شیلات:

•   استفاده از سیستم‌های هوادهی استخرها با توجه به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و کاهش اکسیژن محلول

استان اردبیل:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   محافظت از تنه درختان در برابر خسارت جوندگان با استفاده پوشش مناسب

•   رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه‌ها، برگ‌ها و شاخه‌های آلوده و شکسته

•   کنترل دریچه‌های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات  گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   پوشش تنه درختان میوه و نهال‌های جوان با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چال کود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده بعد از گاورو شدن خاک

•   زراعی:

•   توقف هر گونه عملیات خاک ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاک

•   خودداری از مصرف کودهای سرک با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   خودداری از آبیاری مزارع غلات و کلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

•   دام داری و طیور:

•   خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   زنبورداری:

•   تنظیم دریچه کندوهای زنبورعسل با توجه به برودت هوا با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   پاک کردن جلوی در کندوها با توجه به بارش نزولات آسمانی، جهت جلوگیری از خفگی کلونی‌ها و یا ایجاد رطوبت و سرما در کلونی

•   ماشین آلات کشاورزی:

•   تخلیه آب دستگاه‌ها و ماشین آلات کشاورزی و سیستم‌های آبیاری و انتقال به مکان‌های مسقف با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   شیلات:

•   استفاده از سیستم‌های هوادهی استخرها با توجه به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و کاهش اکسیژن محلول

•   استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:

•   باغبانی:

•   انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   تنظیم دمای انبارهای سیب زمینی با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چال کود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده پس از گاورور شدن خاک

•   استفاده از بخاری‌های باغی و چنانچه ممکن است در باغات مرکبات مبادرت به نایلون پیچ کردن تاج درختان به منظور ممانعت از سرمازدگی با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   زراعی:

•   توقف هر گونه عملیات خاک ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاک

•   خودداری از مصرف کودهای سرک با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   خودداری از آبیاری مزارع غلات و کلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

•   دامپروری و مرغداری:

•   خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   زنبورداری

•   پاک کردن جلوی در کندوها با توجه به بارش نزولات آسمانی جهت جلوگیری از خفگی کلونی‌ها و یا ایجاد رطوبت و سرما در کلونی

•   درزگیری و ایزولاسیون کندوها و کوچک کردن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   بازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم کردن قاب‌های داخل کندو 

•   ماشین آلات کشاورزی:

•   نگهداری و سرویس ماشین آلات کشاورزی و اعمال تمهیدات لازم زمستانه نظیر نایلون پیچ کردن موتور آن‌ها و و انتقال به محل مناسب

•   شیلات:

•   رعایت نکات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها در دوره سرما

•   استفاده از سیستم‌های هوادهی استخرها با توجه به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و کاهش اکسیژن محلول

•   استان مازندران:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   تسریع در برداشت میوه مرکبات (باقیمانده)

•   ایجاد پوشش روی ساقه نهال‌ها (بستن پوشش‌های حفاظتی از جنس گونی، کاه و کلش و یا عایق‌های مشابه به دور ساقه نهال‌ها از سطح زمین تا ارتفاع حداقل ۵۰ سانتیمتری)

•   بستن دریچه‌ها و منافذ در انبارهای نگهداری میوه مرکبات و ایجاد پوشش مناسب روی جعبه‌ها صرفاَ در زمان یخبندان و به منظور جلوگیری از یخ‌زدگی میوه‌ها (پوشش‌ها باید بعد از طلوع آفتاب برداشته شوند تا تنفس میوه‌ها مختل نشود)

•   تجهیز واحدهای گلخانه و پرورش قارچ دارای سیستم‎های حرارتی گاز سوز به سوخت دوم همچنین اطمینان از کارکرد این تجهیزات در زمان افت فشار گاز

•   تجهیز واحدهای گلخانه و پرورش قارچ به ژنراتور برق جهت آمادگی در زمان  قطع احتمالی برق

•   بازدید و کنترل جهت اطمینان از سلامت و مقاومت پوشش واحدهای گلخانه و پرورش قارچ همچنین الزام در بازسازی نقاط آسیب‌پذیر

•   استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

•   کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها هنگام شب و بروز باد، سرما و یخبندان

•   پرهیز از هرس زود هنگام درختان مرکبات

•   محلول پاشی با سموم قارچ‌کش در درختان میوه دانه‌دار و هسته‌دار (به غیر از روز پنج شنبه) 

•   پاک‌کردن تنه درختان سیاه‌ریشه آلوده به شپشک توت و روغن‌پاشی با دز توصیه شده (به غیر از روز پنج شنبه)

•   وجین یا کنترل علف‌های هرز مزارع کاهو،باقلا، سیر و غیره (به غیر از روز پنج شنبه)

•   برداشت سبزیجات برگی(به غیر از روز پنج شنبه)

•   زراعی:

•   انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع کلزا، گندم و سایر محصولات

•   آماده سازی زمین جهت کاشت برنج(به غیر از روز پنج شنبه)

•   وجین یا کنترل علف‌های هرز مزارع دیرکاشت کلزا (به غیر از روز پنج شنبه)

•   کنترل شیمیایی بیماری فوما در کلزا (در مزارع دیرکاشت کمتر از ۶ برگی) و با نظر کارشناس (به غیر از روز پنج شنبه)  

•   کنترل شیمیایی آفت سر خرطومی کلزا در مزارع آلوده با نظر کارشناس (به غیر از روز پنج شنبه)

•   کنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری 

•   دام داری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

•   زنبورداری:

•   پاک کردن جلوی در کندوها با توجه به بارش نزولات آسمانی، جهت جلوگیری از خفگی کلونی‌ها و یا ایجاد رطوبت و سرما در کلونی

•   در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان‌گذرانی زنبورهای عسل با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استفاده از پارچه ضخیم در زیر در کندو با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   رنگ‌آمیزی کندوهای زنبورعسل جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل کندو و عایق کاری کف کندو و از قسمت بیرونی

•  ادغام کندوهای ضعیف با هم  و استفاده از پارچه ضخیم در زیر در کندو با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   شیلات:

•   قطع غذادهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   اکسیژن‌دهی در مزارع پرورش ماهی‌های گرم‌آبی با استفاده از هواده

•   استان گیلان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده

• کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   بستن دریچه‌ها و منافذ در انبارهای نگهداری میوه مرکبات و ایجاد پوشش مناسب روی جعبه‌ها صرفاَ در زمان یخبندان و به منظور جلوگیری از یخ‌زدگی میوه‌ها (پوشش‌ها باید بعد از طلوع آفتاب برداشته شوند تا تنفس میوه‌ها مختل نشود)

•   تجهیز واحدهای گلخانه و پرورش قارچ دارای سیستم‎های حرارتی گاز سوز به سوخت دوم همچنین اطمینان از کارکرد این تجهیزات در زمان افت فشار گاز

•   تجهیز واحدهای گلخانه و پرورش قارچ به ژنراتور برق جهت آمادگی در زمان  قطع احتمالی برق

•   بازدید و کنترل جهت اطمینان از سلامت و مقاومت پوشش واحدهای گلخانه و پرورش قارچ در برابر سنگینی بار برف همچنین الزام در بازسازی نقاط آسیب‌پذیر

•   پرهیز از هرس زودهنگام درختان مرکبات با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   زراعی:

•   کنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری بعد از گاورور شدن مزارع

•   خودداری از مصرف کودهای سرک با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   دام داری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

•   زنبورداری:

•   پاک کردن جلوی در کندوها با توجه به بارش نزولات آسمانی، جهت جلوگیری از خفگی کلونی‌ها و یا ایجاد رطوبت و سرما در کلونی

•   استفاده از پارچه ضخیم در زیر در کندو با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   رنگ‌آمیزی کندوهای زنبورعسل جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل کندو و عایق کاری کف کندو از قسمت بیرونی با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   منابع طبیعی:

•   با توجه به ماندگاری هوای سرد دامداران و جنگل نشینان نسبت به انتقال دام‌ها یا فراهم کردن شرایط گرمایی مناسب برای دام‌های خود اقدام کنند.

•   شیلات:

•   تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استان گلستان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به دلیل  بارش پراکنده

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چالکود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده بعد از گاورو شدن خاک

•   بستن درزهای انبارها هنگام شب و بروز سرما و تهویه انبارهای میوه با توجه به ماندگاری هوای سرد

زراعی:

•   استفاده از کودهای پتاسه جهت افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی و تحمل کم آبی در مزارع گندم به ساقه رفته

•   خودداری از مصرف کودهای سرک با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   توقف هر گونه عملیات خاک ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاک

•   خودداری از آبیاری مزارع غلات و کلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

•   دامداری و طیور:

•   خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   مراقبت لازم از بره‌ها و گوساله‌های تازه متولد شده با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   زنبورداری:

•   پاک کردن جلوی در کندوها با توجه به بارش نزولات آسمانی جهت جلوگیری از خفگی کلونی‌ها و یا ایجاد رطوبت و سرما در کلونی

•   استفاده از پارچه ضخیم در زیر در کندو با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   رنگ‌آمیزی کندوهای زنبورعسل جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل کندو و عایق کاری کف کندو از قسمت بیرونی با توجه به ماندگاری هوای سرد

   شیلات:

•   تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به ماندگاری هوای سرد

ماشین آلات کشاورزی:

•   تخلیه آب سیستم‌های آبیاری تحت فشار و لوله‌های انتقال آب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

•   باغبانی:

•   انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   تنظیم شدت نور و کنترل سطوح پوششی گلخانه‌ها با توجه به افزایش ابرناکی

•   شخم و پابیل پای درختان میوه جهت از بین بردن پناهگاه زمستان گذرانی آفات بعد از گاورو شدن مزارع

•   استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چالکود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده بعد از گاورو شدن مزارع

•   بستن درزهای انبارها هنگام شب و بروز سرما و تهویه انبارهای میوه با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   جمع آوری و معدوم کردن شاخه‌های خشک و آفت زده میوه‌های آلوده به جز در روزهای بارانی و پس از گاورو شدن اراضی

• زراعی:

•   استفاده از کودهای پتاسه جهت افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی و تحمل کم آبی در مزارع گندم به ساقه رفته

•   خودداری از مصرف کودهای سرک با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   توقف هر گونه عملیات خاک ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاک

•   خودداری از آبیاری مزارع غلات و کلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   مراقبت لازم از بره‌ها و گوساله‌های تازه متولد شده با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   زنبورداری:

•   پاک کردن جلوی در کندوها با توجه به بارش نزولات آسمانی جهت جلوگیری از خفگی کلونی‌ها و یا ایجاد رطوبت و سرما در کلونی

•   خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

•   جهت قرار گرفتن در کلونی‌ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.

•   خودداری از باز کردن در کلونی‌های زنبور با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   شیلات:

•   تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استفاده از سیستم‌های هوادهی استخرها با توجه به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و کاهش اکسیژن محلول

•   رعایت نکات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری ازبروزبیماری‌ها در دوره سرما

•   ماشین آلات کشاورزی:

•   تخلیه آب سیستم‌های آبیاری تحت فشار و لوله‌های انتقال آب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استان‌های اصفهان و یزد:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان یزد به دلیل وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   حذف علف‌های هرز به ویژه علف‌های هرز شور با هدف کانون کوبی سن سبز پسته

•   جمع آوری کلیه میوه‌های آفت زده کف باغ و روی درختان سپس چال کردن کردن آنها در عمق ۵۰ سانتیمتری سطح خاک دور از درختان جهت کاهش جمعیت آفات و عوامل بیماری زا از سطح باغ‌های انار و بادام و پسته

•   خودداری از انجام عملیات هرس درختان با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   محافظت از تنه نهال‌ها و درختان جوان وایجاد پوشش جهت مقابله با سرما با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   عملیات تغذیه باغ بصورت چالکود با کودهای آلی وشیمیایی

•   زراعی:

•   استفاده از کودهای پتاسه جهت افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی و تحمل کم آبی در مزارع گندم به ساقه رفته

•   خودداری از مصرف کودهای سرک با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   توقف هر گونه عملیات خاک ورزی دراراضی تا زمان گاورو شدن خاک

•   خودداری از آبیاری مزارع غلات و کلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

•   دامداری:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   نگهداری دام‌ها در طول شب در محل امن و سرپوشیده با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   تخلیه آب آبشخورهای داخل بهار بند دام‌ها در شب‌ها جهت جلوگیری از یخ زدن

•   زنبورداری:

•   پاک کردن جلوی در کندوها با توجه به بارش نزولات آسمانی جهت جلوگیری از خفگی کلونی‌ها و یا ایجاد رطوبت و سرما در کلونی

•   درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک کردن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   شیلات:

•  تنظیم و کاهش غذادهی به ماهیان با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استفاده از سیستم‌های هوادهی استخرها با توجه به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و کاهش اکسیژن محلول

•   ماشین آلات کشاورزی:

•   بازدید پمپ‌ها و لوله‌های آبیاری درسیستم‌های تحت فشار و تخلیه آب آن‌ها با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   منابع طبیعی:

•   رعایت ظرفیت چرای دام درمراتع قشلاقی با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی و به منظورجلوگیری ازآسیب پوشش گیاهی

•   انجام تمهیدات لازم توسط مرتع‌داران برای جلوگیری از یخ زدگی آب وآسیب دیدن آبشخورها وآب انبارهای سیمانی

•   استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان شمالی در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری از این کار در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   کنترل دریچه‌های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه وسالن‌های پرورش قارچ  با توجه به وزش باد نسبتا شدید

•   ایجاد پوشش پلاستیکی در مزارع سبزی وصیفی با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   خودداری از هرس درختان با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   تهویه وتنظیم دمای انبارهای سیب زمینی وپیاز با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   زیر خاک کردن تاک‌های انگور با توجه به کاهش دما

•   پوشاندن دور تنه درختان وشاخه‌های اصلی و نهال‌ها جهت جلوگیری از خسارات سرما و یخبندان

•   زراعی:

•   خودداری از مصرف کودهای سرک با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   توقف هر گونه عملیات خاک ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاک

•   خودداری از آبیاری مزارع غلات و کلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

•   دام داری و طیور:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•  اتخاذ تمهیدات لازم در پرورش دام‌های تازه متولد شده با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   زنبورداری:

•   پاک کردن جلوی در کندوها با توجه به بارش نزولات آسمانی جهت جلوگیری از خفگی کلونی‌ها و یا ایجاد رطوبت و سرما در کلونی

•   ایزوله کردن کندوهای زنبورعسل و گرفتن سوراخ‌های اضافی با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   ماشین آلات:

•   تخلیه آب موتور پمپ‌ها و لوله‌های سیستم‌های آبیاری تحت فشار با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   پوشیدگی لوله‌های آب و منبع آب با پشم شیشه جهت جلوگیری از یخ زدن آب

•   شیلات:

•   استفاده از سیستم‌های هوادهی استخرها با توجه به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و کاهش اکسیژن محلول

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   قطع به موقع غذا در ماهیان سرد آبی با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   جمع آوری و معدوم کردن شاخه‌های خشک و آفت زده میوه‌های آلوده

•   پوشاندن نهال‌ها و تنه درختچه‌های خانگی با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   زراعی:

•   در جنوب استان سیستان و بلوچستان در صورت در اختیار داشتن آب نسبت به آبیاری شبانه گیاهان حساس به سرما با ایجاد دود اقدام گردد.

•   توقف هر گونه عملیات خاک ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاک

•   خودداری از مصرف کودهای سرک با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   خودداری از آبیاری مزارع غلات و کلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

•   زنبورداری:

•   پاک کردن جلوی در کندوها با توجه به بارش نزولات آسمانی جهت جلوگیری از خفگی کلونی‌ها و یا ایجاد رطوبت و سرما در کلونی

•   ایزوله کندوهای زنبورعسل و گرفتن سوراخ‌های اضافی با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   دامداری و مرغداری:

•   خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   شیلات:

•  تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   کاهش تغذیه ماهی‌ها و عدم اصرار به تغذیه اضافی با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استفاده از سیستم‌های هوادهی استخرها با توجه به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و کاهش اکسیژن محلول

•   ماشین آلات کشاورزی:

•   بازبینی ضدیخ ماشین آلات کشاورزی و خالی کردن آب سیستم‌های تحت فشار

•   استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   پوشش مناسب تنه نهال‌ها و درختان جوان و پاجوش‌های خرما با گونی یا نایلون پوشانده جهت حفاظت از خطر سرما

•   کوددهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم

•   مبارزه با بیماری شانکر و بیماری‌های قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسی

•   با توجه به مناسب بودن دما در مناطق جنوبی و رشد شاخه‌های رویشی ثانویه، اقدام به تغذیه باغات(مرکبات و....) جهت افزایش رشد ثانویه

•   مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری

•   زراعی:

•   خودداری از مصرف کودهای سرک با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   مبارزه با علف‌های هرز باریک برگ در مزارع کلزا در ساعات گرم روز

•   کلزا کاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع کلزا با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی در ساعات گرم و بدون باد اقدام به سمپاشی کنند.

•  تسریع در برداشت محصولات سیب زمینی و چغندر قند با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   مبارزه با علف‌های هرز باریک برگ در مزارع کلزا

•   دامداری و مرغداری:

•   کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   زنبورداری:

•   درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک کردن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   جهت قرار گرفتن درب کلونی‌ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.

•   شیلات:

•   تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   استان‌های ایلام و خوزستان:

•   باغبانی:

•   انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   جمع آوری مرکبات ریخته شده و رسیده باغات مرکبات

•   در مزارع سبزی و صیفی به خصوص گوجه، کاهو و بادمجان با توجه به بارش چند میلیمتری و  گل آلودی در خصوص کنترل بیماری‌های قارچی نکات ایمنی رعایت شود.

•   زراعی:

•   در محصولات علوفه ای لزوم چین برداری، کود پاشی و آبیاری الزامی است. 

•   در مناطق شمالی استان خوزستان با توجه به احتمال یخ زدگی شبانه حتی المقدور سعی به آبیاری شبانه شود.

•   خودداری از مصرف کودهای سرک با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   توقف هر گونه عملیات خاک ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاک

•   دامداری و مرغداری:

•   کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   زنبورداری:

•   درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک کردن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سرد

•   جهت قرار گرفتن درب کلونی‌ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.

•   پرورش آبزیان:

•   تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به ماندگاری هوای سرد

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری