کد خبر 217169

بر اساس گزارش شاخص قیمت تولیدکننده فصل بهار ۹۶ ؛

قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی ۲۰درصد افزایش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل بهار ۱۳۹۶، با ۲۰.۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۱۰.۶) به عدد ۲۵۳.۸ رسید.

به گزارش اقتصاد آنلاین، مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت تولیدکننده فصل بهار 96 ، شاخص قیمت تولیدکننده را معیاری برای اندازه‌گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط  تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین (سال پایه 1390) عنوان کرده و توضیح داده است که شاخص قیمت تولیدکننده ‌روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان نشان میدهد و این شاخص یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی دولت¬ها به شمار می رود، همچنین شاخص مذکور تأثیر قابل ‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت.

مرکز آمار ایران همواره شاخص قیمت تولیدکننده، به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی، را در قالب طرحهای جداگانه مورد محاسبه قرار داده و نتایج مربوط به این طرح¬ها، با عنوان اختصاصی مربوط به آن بخش، در دسترس عموم قرار می دهد. بر همین اساس؛ شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی در فصل بهار 1396، با 20.5 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (210.6) به عدد 253.8 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.8 درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل6.0 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (3.1 درصد) افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر