با دستور معاون بازرگانی جهاد کشاورزی؛

صادرات سیب متوقف شد

معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی دستور به توقف صادرت سیب داده است. این مسئول پایان یافتن سقف تعیین شده برای صادرات سیب در سال ۱۴۰۱ را دلیل این توقف عنوان کرده است.

صادرات سیب متوقف شد

اقتصاد آنلاین، محسن شیراوند، معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ایجاد سهیمه صادرات سیب درختی در اسفندماه ۱۴۰۱ در نامه ای خطاب به سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور دستور توقف صدور هر گونه گواهی برای صادرات سیب را داده است. 

در بخش از متن این نامه آمده است؛ 

در خصوص ایجاد سهیمه صادرات سیب درختی در اسفندماه ۱۴۰۱، با عنایت به صادرات مقدار تعیین شده تا این تاریخ (۴۰ هزار تن)، خواهشمند است دستور فرمایید از صدور هرگونه گواهی بهداشتی و قرنطینه ای برای محموله های سیب صادراتیف از تاریخ ۱۵ استفندماه ۱۴۰۱ تا اصلاع بعدی خوداری شود.

این به معنی، توقف صادرات سیب دست کم تا پایان سالجاری است.

25ec2329-0e69-4e5a-b67f-51659b615941

ارسال نظر
ارسال نظر