مرکز آمار اعلام کرد؛

افزایش ۵۵.١ درصدی تورم سالانه زراعت، باغداری و دامداری سنتی

مرکز آمار اعلام کرد: در فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی ٩٣٤,٩ می‌باشد که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٤.٦ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٥.١ درصد افزایش داشته‌ است.

افزایش ۵۵.١ درصدی تورم سالانه زراعت، باغداری و دامداری سنتی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مرکز آمار، در فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی ٩٣٤,٩ می­‌باشد که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵٤.٦ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۵.١ درصد افزایش داشته‌ است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵٤,٦ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵٦.٣ درصد)، ١.٧ واحد درصد کاهش داشته‌ است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٢٤.٩ درصد مربوط به گروه "سایر محصولات حیوانی" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١۵.٩ درصد مربوط به گروه "سایر محصولات زراعی" می­‌باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۵,١ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵٨.۵ درصد)، ٣.٤ واحد درصد کاهش داشته ‌است. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه مربوط به گروه "غلات" با ٩٧.٠ درصد و کم­ترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر محصولات زراعی" با ١٦.١ درصد می­‌باشد.

ارسال نظر
ارسال نظر