بر اساس گزارش مرکز آمار؛

عرضه گوشت مرغ کاهش یافت

گزارش مرکز آمار نشان می دهد، مقدار عرضه گوشت طیور در دی ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای ماکیان (مرغ و خروس) ۵ درصد، برای بوقلمون ۵۲ درصد و برای بلدرچین ۷۹ درصد کاهش، برای شترمرغ ۲ درصد افزایش، و برای سایر انواع طیور نیز ۲۸ درصد کاهش داشته است.

عرضه گوشت مرغ کاهش یافت

اقتصاد آنلاین، نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ماه سال جاری منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۱ جمعاً ۱۸۹٬۰۳۴ تن گزارش شده، که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با ۱۸۵٬۴۸۷ تن، ۹۸٫۱ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۱٬۱۵۸تن، شترمرغ با ۱۳۰ تن، و سایر انواع طیور با ۲٬۲۵۹ تن، به‌ترتیب ۰٫۶ درصد، ۰٫۱ درصد و ۱٫۲ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش ۶ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت طیور در دی ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای ماکیان (مرغ و خروس) ۵ درصد، برای بوقلمون ۵۲ درصد و برای بلدرچین ۷۹ درصد کاهش، برای شترمرغ ۲ درصد افزایش، و برای سایر انواع طیور نیز ۲۸ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (آذر) در حدود ۵ درصد کاهش داشته است.

ارسال نظر
ارسال نظر