از سوی مرکز آمار ایران؛

آمار تولیدات زراعی سال گذشته منتشر شد

مساحت اراضی زراعی در سال زراعی ۱۴۰۰-١٣٩٩، ١٥/٧ میلیون هکتار برآورد شده است که ١١/٦میلیون هکتار آن زیر کشت محصولات سالانه و ٤/١ میلیون هکتار آیش بوده است.

آمار تولیدات زراعی سال گذشته منتشر شد

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مرکز آمار ایران طی گزارش جامع به بررسی وضعیت محصولات زراعی در محصولات مختلف به تفکیک نوع محصول، سطح زیر کشت به تفکیک استان‌ها، کشت دیم و آبی و... پرداخته است.

مساحت اراضی زراعی در سال زراعی ۱۴۰۰-١٣٩٩، ١۵/٧ میلیون هکتار برآورد شده است که ١١/۶میلیون هکتار آن زیر کشت محصولات سالانه و ۴/١ میلیون هکتار آیش بوده است.

بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری زراعت مساحت اراضی زراعی در سال زراعی ۱۴۰۰-١٣٩٩، ١۵/٧ میلیون هکتار برآورد شده است که ١١/۶میلیون هکتار آن زیر کشت محصولات سالانه و ۴/١ میلیون هکتار آیش بوده است. مساحت اراضی زراعی آبی ۶/٢ میلیون هکتار برآورد شده است که ۴/٨ میلیون هکتار آن زیر کشت و ١/۴ میلیون هکتار آن آیش بوده است همچنین مساحت اراضی دیم کشور ٩/۵ میلیون هکتار برآورد شده است که ۶/٨ میلیون هکتار آن زیر کشت و ٢/٧ میلیون هکتار آن آیش بوده است.

در سال زراعی ۱۴۰۰-١٣٩٩ سطح کاشت محصولات سالانه بیش از ١٢ میلیون هکتار و مقدار کل تولیدات ۵٧/۵ میلیون تن بوده است. بیش از ٨۶ درصد سطح کاشت محصولات سالانه مربوط به ۵ محصول گندم، جو، یونجه، برنج (شلتوک) و انواع نخود (دانه خشک) است.

نتایج حاصل از این طرح نشان می‌دهد که در سال زراعی ١۱۴۰۰-١٣٩٩ کاشت محصولات زراعی در ۴١٣ هزار هکتار از اراضی کشور به صورت کاشت مجدد و یا کاشت زیر درختان باغ و قلمستان‌ها انجام شده است. اطلاعات بیش‌تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

ارسال نظر