مرکز آمار ایران گزارش داد؛

تورم بیش از ۹۷ درصدی قیمت تولیدکننده گاوداری­‌های صنعتی

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل بهار ١٤٠١ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٩٧,٢ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٧ درصد)، ٥٧.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم بیش از 97 درصدی  قیمت تولیدکننده گاوداری­‌های صنعتی

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در فصل بهار ١٤٠١ شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­‌های صنعتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) برابر با ٨٠٠,٧ بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ٥٠.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩٧.٢ درصد افزایش یافته ­است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٦٧.٣ درصد افزایش یافته­ است.

تورم فصلی

در فصل بهار ١٤٠١ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ٥٠,٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣.٢ درصد)، ٤٧.٦ واحد درصد افزایش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم " کود" (١١,٢ درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " شیر "  (٦٩,١ درصد) می­‌باشد.

تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١٤٠١ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌­های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به  ٩٧,٢ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٧ درصد)، ٥٧.٥ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری­‌های صنعتی به ازای تولید قلم­‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل بهار ١٤٠٠، ٩٧.٢ درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری­‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم "گاو تلیسه" (٣٥.٩ درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم "شیر" (١٢٨.٧ درصد) می‌­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌­های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٦٧,٣ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٥٩.٠ درصد)،٨.٣ واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری­‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گوساله نر زیر چهار ماه" (٣٠.٧ درصد) و بیشترین آن مربوط به "شیر" (٧٧.٣ درصد) می­‌باشد.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٤٠١ نشان می­‌دهد که عدد شاخص در همه استان­‌ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه­‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان البرز با ٧٤,٥ درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان هرمزگان با ١٣.٦درصد افزایش می­‌باشد.

مقایسه شاخص کل استان­‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می­‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان اردبیل با ١٥٠,٥درصد (افزایش) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣٢.٣ درصد (افزایش) می­‌باشد.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    نگوئید تورم، بگوئید مردمی سازی یارانه ها تا در تنویر افکار عمومی نقشی هرچند اندک داشته باشید!

آخرین خبر ها