اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

در سه ماهه نخست سال پُر مصرف ترین کالاهای اساسی چقدر گران شده اند؟

در سه ماهه ابتدای سال، شاید بیش از همه افزایش قیمت کالاهای اساسی در زندگی مردم قابل لمس بوده است. اما پرمصرف ترین کالاهای اساسی در این سه ماه چقدر افزایش قیمت داشته ‌اند؟

در سه ماهه نخست سال پُر مصرف ترین کالاهای اساسی چقدر گران شده اند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران و دریافت‌ های میدانی نشان می دهد، در سه ماهه نخست سال در چهار قلم کالای اساسی پر مصرف شامل؛ انواع برنج، گوشت قرمز، مرغ و روغن افزایش قیمت بیش از ۷ تا ۶۷ هزار تومان در هر واحد وزنی بوده است.

از مهمترین کالاهای اساسی انواع برنج است. متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی در فرودین ماه امسال  ۷۶ هزار و ۱۶۰ تومان بوده است، در حالی که متوسط قیمت آن در فرودین ماه سال ۱۴۰۰، ۳۵ هزار و ۴۸۳ تومان بود، به عبارت دیگر قیمت برنج داخلی در فرودین ماه امسال نسبت به فرودین ماه سال قبل افزایش ۱۱۴.۶ درصدی داشته است.

این رشد قیمت در اردیبهشت ماه نیز ادامه داشته است و گزارش ها نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی در اردیبهشت ماه امسال  ۸۱ هزار و ۹۶۱ تومان بوده است، درحالی که متوسط قیمت آن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، ۳۶ هزار و۱۴۱ تومان بود، به عبارت دیگر قیمت برنج در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل افزایش ۱۲۶.۸ درصدی داشته است.

در خرداد ماه نیز متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی ۹۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود که نسبت به اردیبهشت افزایش ۹ هزار و ۶۹۳ تومانی داشته است. در برنج خارجی، متوسط قیمت هر کیلوگرم در فروردین ماه امسال  ۳۲ هزار و ۱۴۱ تومان بوده است، درحالی که متوسط قیمت آن در فروردین ماه سال گذشته، ۲۴ هزار و ۵۴۰ تومان بود، به عبارت دیگر قیمت برنج خارجی در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال قبل افزایش ۳۱ درصدی داشته است.

این رشد قیمت در اردیبهشت ماه نیز ادامه داشته است و گزارش ها نشان می‌دهد متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی در اردیبهشت ماه امسال  ۳۳ هزار و ۲۱۴ تومان بوده است، درحالی که متوسط قیمت آن در اردیبهشت ماه سال گذشته ۲۴ هزار و ۶۸۹ تومان بود، به عبارت دیگر قیمت برنج در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل افزایش ۳۴.۵ درصدی داشته است.

در خرداد ماه نیز متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی ۴۰ هزار و۵۰۰ تومان است که نسبت به اردیبهشت افزایش ۷ هزار و ۲۸۶ تومانی داشته است. کالای اساسی مهم دیگر انواع گوشت قرمز است. متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در فرودین ماه امسال  ۱۶۸هزار و ۵۷۰ تومان بوده است، درحالی که متوسط قیمت آن در فرودین ماه سال ۱۴۰۰، ۱۳۶هزار و ۳۹۶ تومان بود، به عبارت دیگر قیمت گوشت گوسفندی در فرودین ماه امسال نسبت به فرودین ماه سال قبل افزایش ۲۳.۶ درصدی داشته است. این رشد قیمت در اردیبهشت ماه نیز ادامه داشته است.

گزارش ها نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در اردیبهشت ماه امسال ۱۷۰هزار و ۶۷۹ تومان بوده است، در حالی که متوسط قیمت آن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، ۱۳۷هزار و ۹۰۰ تومان بود، به عبارت دیگر قیمت گوشت گوسفندی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل افزایش ۲۳.۸ درصدی داشته است.

در خرداد ماه نیز متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۱۹۷ هزار و ۳۸۸ تومان است که نسبت به اردیبهشت افزایش ۲۶ هزار و ۷۰۹ تومانی داشته است.

همچنین متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در فرودین ماه امسال ۱۶۲هزار و ۸۱۴ تومان بوده است، درحالی که متوسط قیمت آن در فرودین ماه سال ۱۴۰۰، ۱۲۳ هزار و ۱۹۲ تومان بود، به عبارت دیگر قیمت گوشت گوساله در فرودین ماه امسال نسبت به فرودین ماه سال قبل افزایش ۳۲.۲ درصدی داشته است.

این رشد قیمت در اردیبهشت ماه نیز ادامه داشته است و گزارش ها نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در اردیبهشت ماه امسال  ۱۶۶ هزار و ۳۶۸ تومان بوده است، درحالی که متوسط قیمت آن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، ۱۲۵ هزار و ۷۱۶ تومان بود، به عبارت دیگر قیمت گوشت گوساله در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل افزایش ۳۲.۳ درصدی داشته است.

در خرداد ماه نیز متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۲۳۴ هزار تومان است که نسبت به اردیبهشت افزایش ۶۷ هزار و ۶۳۲ تومانی داشته است.

دیگر کالای اساسی پر مصرف مرغ است. متوسط قیمت هر کیلوگرم مرغ در فرودین ماه امسال ۳۲ هزار و ۹۴ تومان بوده است، درحالی که متوسط قیمت آن در فرودین ماه سال ۱۴۰۰، ۲۷ هزار و ۳۸۹ تومان بود، به عبارت دیگر قیمت مرغ در فرودین ماه امسال نسبت به فرودین ماه سال قبل افزایش ۱۷.۲ درصدی داشته است.

این رشد قیمت در اردیبهشت ماه نیز ادامه داشته است و گزارش ها نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر کیلوگرم مرغ در اردیبهشت ماه امسال  ۳۴ هزار و ۴۷۳ تومان بوده است، درحالی که متوسط قیمت آن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، ۲۵ هزار و ۸۸۱ تومان بود، به عبارت دیگر قیمت مرغ در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل افزایش ۳۳.۲ درصدی داشته است.

در خرداد ماه نیز متوسط قیمت هر کیلوگرم مرغ ۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به اردیبهشت افزایش ۱۵ هزار و ۵۲۷ تومانی داشته است.

متوسط قیمت هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در فرودین ماه امسال  ۱۶ هزار و ۴۶۵ تومان بوده است، درحالی که متوسط قیمت آن در فرودین ماه سال ۱۴۰۰، ۱۷ هزار و ۶۴۷ تومان بود، به عبارت دیگر قیمت روغن مایع در فرودین ماه امسال نسبت به فرودین ماه سال قبل افزایش ۷.۲ درصدی داشته است.

این رشد قیمت در اردیبهشت ماه نیز ادامه داشته است و گزارش ها نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر کیلوگرم روغن مایع در اردیبهشت ماه امسال  ۲۱ هزار و ۵۹۱ تومان بوده است، درحالی که متوسط قیمت آن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، ۱۶ هزار و ۳۵۲ تومان بود، به عبارت دیگر قیمت روغن مایع در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل افزایش ۳۲ درصدی داشته است.

در خرداد ماه نیز متوسط قیمت هر کیلوگرم روغن مایع ۶۲ هزار تومان است که نسبت به اردیبهشت افزایش ۴۰ هزار و ۴۰۹ تومانی داشته است.گفتنی است، بخشی از افزایش قیمت در این کالاها، در پی اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه ای و حذف ارز ترجیحی از واردات برخی از کالاها و اعلام قیمت های مصوب جدید اتفاق افتاده است.

ارسال نظر

آخرین خبر ها