کد خبر 579243
در تابستان ۱۴۰۰ اتفاق افتاد؛

افزایش ۷۰ درصدی قیمت تولید کننده محصولات گاوداری نسبت به سال قبل

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌­های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۶۹.۳ درصد رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مرکز آمار، در فصل تابستان ١۴٠٠ شاخص قیمت تولید کننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩۵) برابر با ۴۹۲.۲ بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ٢١.٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸۲.۴ درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۶٩.٣ درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی

در فصل تابستان ١۴٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۲۱.۲ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶.۸)، ۱۴.۴ واحد درصد افزایش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم گوساله نر زیر چهار ماه (۳.۸ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم شیر (۲۶.۷ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ١۴٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۸۲.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۷۶.۰)، ۶.۴ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری های صنعتی به ازای تولید قلم‌ های خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ۸۲.۴ درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم گوساله نر زیر چهار ماه (٢۵.٢درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم گاو حذفی (٩٧.٨ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۶۹.۳ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۵۱.۸)، ۱۷.۵ واحد درصد افزایش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم گوساله نر زیر چهار ماه (١٩.١ درصد) و بیشترین آن مربوط به شیر (٨١.٢ درصد) است.

شاخص استانی

در فصل تابستان ١۴٠٠ شاخص قیمت تولید کننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩۵) برابر با ۴۹۲.۲ بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ٢١.٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸۲.۴ درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۶٩.٣ درصد افزایش یافته است.

ارسال نظر