نشاء‌ برنج در مازندران به دو روش مکانیزه و دستی آغاز شد. کشاورزان در زمین‌های کشاورزی در فصل بهار شروع به شخم زدن و آبرسانی و سم ماشی زمین نموده و بسترها را برای کشت نشاء آغاز می‌کنند که تا اواخر فصل تابستان که موقع برداشت آن می‌باشد بسته به مناطق با شرایط آب و هوایی مختلف و کوهپایه بودن آن بین ۷۰ تا ۹۰ روز به طول می‌کشد.

کد خبر: ۵۲۶۸۱۰
منبع : مهر
ارسال نظر