برداشت گل گاو زبان از دشت ها و مزارع استان مازندران آغاز شد.سطحی از مزارع استان مازندران به کشت گل گاو زبان اختصاص دارد و در روزهای آینده برداشت این گل وگیاه دارویی آغاز شده است.

کد خبر: ۵۲۶۳۶۳
منبع : مهر
ارسال نظر