استان آذربایجان شرقی به لحاظ تعداد کلنی و جمعیت زنبور رتبه اول و به لحاظ تولید عسل رتبه دوم کشور را بعد از استان آذربایجان غربی به خود اختصاص داده است.

این موفقیت در سایه بالا بودن دانش فنی و سطح کیفی زنبورداران استان حاصل شده است. در استان آذربایجان شرقی، یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۶۷۹ کندوی زنبورعسل وجود دارد و بر اساس آمارگیری پاییز سال ۹۸ از مجموع کندوهای استان، ۸۵ درصد کندوی مدرن (۱۱۷۶۷۸۶) و ۱۵ درصد (۲۱۴۸۹۳) کندوی بومی بوده که مجموعاً حدود ۱۵ هزار و ۲۵ تن عسل در سال ۹۸ تولید شده است که در مقایسه با سیزده هزار و ۷۲ تن عسل تولید شده در سال ۹۷، در کل افزایش ۱۵ درصدی تولید عسل در استان آذربایجان شرقی را داشته است که از این مقدار ۹۴ درصد تولید از کندوهای مدرن و ۶ درصد از کندوهای بومی به دست آمده است.

کد خبر: ۴۵۹۰۱۹
منبع : مهر
ارسال نظر