مراحل کاشت برنج کاری ( درو گندم ، تغییر کاربری زمین ، شخم زدن زمین ،نشاء کاری برنج به روش سنتی و ماشینی ) توسط مردم محلی منطقه کامفیروز و درودزن فارس به روش غرق آبی انجام میگیرد.

آتش زدن زمین های کشاورزی که از روش های غیر اصولی برای تغییر کاربری زمین کشاورزی میباشد که با توجه به اخطار های سازمان محیط زیست به کشاورزان و پیشنهاد روش جایگزین ،از این روش غیر اصولی همچنان استفاده میگردد و منجر به آلودگی محیطی بسیار شدید در منطقه شده است.

 

کد خبر: ۴۴۹۷۲۳
منبع : تسنیم
ارسال نظر

 • محمد
  ۰ ۰

  آخه ملکتی که بی آب است در فارس باید آبهای زیر زمینی را برای برنج کاری به هدر بدهد
  بعد میگویند کویر ها در ایران بیشتر شده و خواهند شد
  یک عده برای گذران زندگی مایع حیاط آیندگان این سرزمین را به هدر میدهند و ما هم نزاره گریم و تازه شما عکسش را هم میگذاری

  تریاک بکارند شرف دارد تا برنج در فارس