{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 434009

بنده دامدار هستم. در این شرایط بد اقتصادی که قیمت نهاده‌های دامی دو برابر شده، متاسفانه کارخانه‌های شیر از پرداخت وجه شیر امتناع می‌کنند. ما از یک طرف باید ۲برابر پول نهاده بدیم و از یک طرف پول شیر به ما نمی‌دهند!!!

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری