برداشت انار در استان یزد آغاز شده و فقط انارهای درجه یک خریدار دارد که باعث شده کشاورزان انارهای خود را دانه کرده و بصورت انار دانه خشک کنند تا در مصارف صنعتی استفاده شود.

کد خبر: ۳۸۹۲۸۱
منبع : ایرنا
ارسال نظر