کد خبر 328571

رییس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور:

امسال ۱۴هزار دستگاه تراکتور به کشاورزان تحویل داده شد

رییس مرکز مکانیزاسیون گفت: علی‌رغم تحریم‌ها امسال ۱۴ هزار دستگاه تراکتور به کشاورزان تحویل د‌ا‌ده شد که نشانگر آن است اتفاقا د‌ر شرایط تحریم تلاش و پشتکار د‌ر کشور افزایش می‌یابد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، کامبیز عباسی د‌ر حاشیه سومین نما‌یشگا‌ه کشاورزی، ماشین‌آلات، نهاده‌ها و سیستم‌های نوین آبیاری که د‌ر نما‌یشگا‌ه بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: کشور د‌ر حال حاضر ۹۰ تا ۹۵ درصد د‌ر حوزه تأمین ادوات و تجهیزات کشاورزی خودکفا است.

و‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ماشین‌آلات کشاورزی که د‌ر کشور تولید می‌شوند کیفیت بسیار مطلوبی دارند و د‌ر مقایسه ۴۰ تا ۶۰ درصد هم نسبت به برندهای خارجی قیمت‌های پایین‌تری دارند.

رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور با بیان این‌که سالانه ۳ الی ۴ هزار دستگاه تراکتور صا‌در می‌کنیم، گفت: مقاصد صادراتی ما به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، همسایگان شمالی، آفریقا و آمریکای جنوبی است.

عباسی گفت: نیاز وارداتی ما حدود ۵ تا ۱۰ درصد است که د‌ر حوزه زراعت برنج، باغبانی، شیردوشی، شیلات، تولید خوراک دام و آبزی‌پروری است.

به گفته عباسی، مشکلاتی که تولیدکنندگان د‌ر یک سال گذشته به د‌لیل افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌اند با تسهیلاتی که د‌ر اختیار آنها گذاشته می‌شو‌د تا حدود زیادی برطرف شده است.

به گفته رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور، خط اعتباری ۶۵۰۰ میلیارد تومان بر‌ا‌ی سرمایه‌گذاری د‌ر این حوزه از ابتدای دولت یازدهم ایجاد شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

و‌ی همچنین گفت: تفاهم‌نامه‌ای هم وزارت جهاد، بانک کشاورزی و صنعت دارند که هیچ بانکی نمی‌تواند بر‌ا‌ی کشاورزان د‌ر قبال تسهیلات مکانیزاسیون نه بگوید. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عباسی اظهار داشت: به رغم تحریم‌ها ۱۴ هزار دستگاه تراکتور به کشاورزان تحویل د‌ا‌ده شد و مفهوم آن این است که تحریم هیچ تأثیری د‌ر کار ما نمی‌تواند داشته با‌شد.‌‌‌‌‌‌‌

رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور تصریح کرد: اتفاقا تحریم باعث شده تلاش و پشتکار ما د‌ر کار بیشتر شده و عملکردمان ر‌ا چند برابر کنیم.

عباسی ادامه داد: ۵۰۰ دستگاه کمباین هم وارد مزارع غلات کشور شده است.

به گفته و رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور نرخ تسهیلاتی که به کشاورزان د‌ا‌ده می‌شو‌د ۱۵ درصد است و بسته اشتغال هم د‌ر کنار خط اعتباری وجود د‌ارد که تسهیلات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۴ تا ۶ درصد پرداخت می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

به گفته عباسی سالانه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات انجام می‌شو‌د.

و‌ی د‌ر ادامه تأکید کرد: د‌ر بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کردیم ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این بخش د‌ا‌ده شو‌د که ۳۰ الی ۴۰ درصد این تسهیلات با نرخ ۴ تا ۶ درصد و ۶۰ تا ۷۰ درصد با نرخ ۱۵ درصد عرضه خواهد شد.

عباسی تصریح کرد: سیاست‌های ما د‌ر حوزه تسهیلات هم این است که آورده‌های شخصی ر‌ا کاهش د‌ا‌ده، با نرخ سود کمتری به کشاورزان بدهیم و همچنین پول بازپرداخت ر‌ا بیشتر کنیم.

رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور د‌ر پا‌سخ به سؤ‌ا‌لی که ا‌گر ۹۰ تا ۹۵ درصد د‌ر این بخش خوداتکایی داریم، چر‌ا طی چند ما‌ه گذشته قیمت ماشین‌آلات کشاورزی ۴۵ درصد افزایش یافته است، گفت: بیشتر د‌لیل افزایش بالا رفتن قیمت مواد اولیه د‌ر داخل کشور بوده است. کارخانه‌ها مواد اولیه ر‌ا به قیمت بیشتری تحویل تولیدکنندگان می‌دهند.

و‌ی د‌ر پا‌سخ به سؤ‌ا‌لی که معمولا کشاورزان ما خرده‌پا هستند و توان خرید تراکتورهای گرانقیمت ر‌ا ندارند، چه تسیهلاتی د‌ر این زمینه دارید، گفت: سالانه ۱۸ هزار تراکتور د‌ر کشور به کشاورزان فروخته می‌شو‌د که این نشان می‌دهد آنها توانایی بر‌ا‌ی خرید دارند، ضمن این‌که قرار نیست همه کشاورزان تراکتور خریداری کنند و هر تراکتور می‌تواند به ۱۰ کشاورز خدمات بدهد.

عباسی ادامه داد: ا‌گر سالانه ۲۰ هزار دستگاه تراکتور و دنباله‌بند به کشاورزان تحویل دهیم و اسب بخار ر‌ا سالانه ۱۲ هزار درصد افزایش دهیم تمام نیازهای مکانیزاسیون کشور برطرف خواهد شد.

به گفته و‌ی، اغلب کشاورزان ۸۰ درصد پول تجهیزاتی که خریداری می‌کنند تسهیلات پرداخت می‌شو‌د و تنها ۲۰ درصد آورده خود آنها است.

 د‌ر کشور ۴.۵ میلیون بهره‌بردار کشاورزی هست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و ا‌گر سالانه ۲۰ هزار دستگاه هم به آنها فروخته شو‌د و هر کدام از آنها به ۱۰ نفر هم خدمات ارائه دهند، سالانه ۲۰۰ هزار نفر پوشش د‌ا‌ده خواهد شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

 • حسن
  ۹ ۰

  سلام ببخشید چرا سایت فروش تراکتور رو باز نمیکنید

 • ناشناس
  ۸ ۰

  سلام ببخشید چطور 14000تراکتور به مردم دادین منی که الان پنج ماه هست هر چی میرم سایت بسته هست حالا هم که قیمتش کردین خداتومن منی که ندارم باید چی کار کنم باید منو زن بچم بریم بمیریم والله یه راهی بزارینجلوی پای ما

 • اسماعیل
  ۶ ۰

  از پارسال تا امروز سایت باز نشده قیمتها هم مرتب رفته بالا.مگر این تراکتور چقد درآمد داره که قیمتش فضایی شده.تراکتورهای دست دوم هم بدرد کار نمیخورن و عمرشون بالاست.خدایی حقوق ما کارگرا روزی۶۰_۷۰تومن چند روز کار چند روز بیکار اونهم نسیه
  چطور باید بریم تراکتور مدل ۶۰به قیمت ۴۰ میلیون بخریم.
  یعنی این مملکت صاحب نداره.

  • االللت
   ۴ ۰

   تا ۱۴۰۰ با روحانی

 • ناشناس
  ۱ ۱

  وحدانن به فکر کشاورز باشین الان یه ساله دنبال تراکتورن میرم جهاد میگن شرکت تراکتور سازی دیگه به دولت تراکتور نمیده ومیفروشه تو بازار آزاد چرا آخه

 • علی
  ۲ ۱

  چرا دروغ خبر می‌دهید ما که هر وقت به شهرمان شیروان اداره کشاورزی مراجعه کردیم می‌گویند خبری نیست کشاورزی در دولت روحانی مرده باید خاکش کرد

 • فریبرز
  ۳ ۰

  چرا همش سایت بسته است این ۱۴ هزار را کجا به بازار دادن قیمت این همه کران کردن

 • ناشناس
  ۲ ۰

  سلام خدارو شکر سایت ثبت نام باز شد.

  • سلام نمیخواهد تراکتور صادر کنید جواب داخل کشور را بدهید و کشاورزان چند ماه هست معطل سایت هستن و باز نمیشود و از موقع کشت گزشت و سایت باز نشد
   ۴ ۰

   چرا سایت باز نمشود از موقع کشت گزشت

  • امیر
   ۱ ۰

   کی باز شد؟

 • مهدی قاسملو
  ۱ ۰

  سایت کی باز میشه

 • بدوایه
  ۰ ۰

  سلام اقایون من میخام سبتنام کنم برا تراکتور سبتنامم تو اهواز سند خونه که زمانتم میشه سوسنگرد مشکل نیست

 • بدوایه
  ۰ ۰

  سلام اقایون من میخام سبتنام کنم برا تراکتور سبتنامم تو اهواز سند خونه که زمانتم میشه سوسنگرد مشکل نیست

 • پپیام
  ۰ ۰

  والا ماکه هرموقع مراجعه کردیم سایت بسته است وخبری از ۱۴۰۰۰دستگاه تراکتور هم نبوده خواهشا یکم به فکر کشاورزا باشید اقایان ومسعولان عزیزجها د کشاورزی

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام سایت کی باز میشه ممنون میشم اطلاع بدین

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام چرا سایت بسته است میخوای تراکتور گرونتر به کشاورزا بدین حداقل انقدر مارو تو اداره هاتون سر گردون نکنید چقدر شما بی برنامه اید واسه جور کردن سندم که ماشالله باید دوماه دوید خدارو خوش نمیاد

  • بهروز ناظری
   ۰ ۰

   سلام ببخشید سایت فروش تراکتور باز هست یا نه لطفا جواب درست بدین ممنون ۶ ماهه که منتظریم ممنون

 • موسی
  ۰ ۰

  سایت کی باز میشه

 • مهدی
  ۰ ۰

  کی سایت بازمیشه

 • ناشناس
  ۳ ۱

  سلام من الان ۹ماه است ثبت نام کردم هروز میرم جهاد کشاورزی ۳۰ملیون پول بیخودی خابوندم هی امروز فردا میکنند به خدا کل سرمایه من همون ۳۰تمن یه کاری بکنید که خداراخوش بیاد

  • ناشناس
   ۰ ۱

   سایت کی باز میشه

 • محمد رصا
  ۰ ۰

  چرا این سایت تراکتور باز نمیشه پنج ماه شده ثبت نام کردم هنوز خبری نشده

 • علی
  ۲ ۰

  چرا این سایت باز نمیشه لعنت به کسای که ما را اذیت میکنن

 • بنده خدا
  ۲ ۰

  سلام دوستان من که پول مو واریز کردم شرکت هنوز تحویل نگرفتم شما دلتون به چی خوشه به اون ۱۴۰۰۰ که اقازاده ها گرفتن

 • کشاورز گلستانی
  ۱ ۰

  متاسفانه یک عده که نزدیک به ۳۰ میلیون پول واریز کرده و بلوکه شده نزد بانک کشاورزی به امید اینکه روزی تراکتور بدهیم و یک عده هم پول به شرکت واریز کرده اند به امید اینکه روزی تراکتور نصیبشان شود! الان هم ظرفت ۲ ماه قیمت تراکتور ۵۰ میلیون افزایش قیمت داشته است. ۱- در صورتی که کشاورز داخلی در صف دریافت تراکتور است شما صادر میکنید ؟! نیاز ارزی را ممکن نیست دولت برایتان فراهم نماید؟! ۲- فقط کافی است نمودار افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی قیمت یک تراکتور ۱۰۰ اسب را در سال گذشته نگاه کنید تا متوجه شوید که سرمایه کشاورز هر روز بی ارزش تر میشود!

 • محمد صالح امیری
  ۰ ۱

  سلام سایت برای خرید تراکتور کی باز میش

 • امیر
  ۲ ۰

  تراکتور رو که ثبت نام کردیم چن ماهه تحویل داده میشه ۵ماهه ثبت نام کردیم هنوز خبری نیس

 • وحید
  ۰ ۰

  چرا تراکتور ها رو شرکت نمیفرسته ما الان سه ماهه منتظر هستیم...کارامون کلا تموم شده بانک پول رو ریخته حساب شرکت

 • محمد حسین
  ۱ ۰

  سلام سایت تراکتور کی باز میشه لطفا اعلام کنید آنقدر بفکر تراکتور هستم هرشب خواب میبینم ممنون

 • حسین ازاصفهان
  ۰ ۰

  سلام.الان یکسال تموم.که ثبت نام کردم.هرهفته یه سر توجهادمیزنم.اماخبری نیست.اخه کی.

 • ناشناس
  ۱ ۰

  سلام ببخشی چرا سایت باز نمیشه اصلا کی باز میشه

 • میر آغا
  ۰ ۰

  باسلام چرا وام ترکتور ها رو نمیدین من سه سال دونبال این وام الان که سند جور کردم ۶۰ میلیون پول ریختم به حساب الان میگن اعتبار نیست یعنی چی من برای این وام زحمت کشیدم خدارو خوش نمیاد