گزارش روزانه کدال ۲۴ اسفند؛

بهره برداری از طرح جدید در فروسیل

در جدیدترین افشاییات شرکت فروسیلیسین خمین این شرکت از بهره برداری از طرح توسعه ۱۸۰۰۰ تنی سیلیسیم خبر داده است

بهره برداری از طرح جدید در فروسیل

به گزارش اقتصادآنلاین، این پروژه  از اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز شده است و بهای تمام شده آن ۷۸۵۷۰۳۳ میلیون ریال بوده است  و به موجب بهره برداری از این طرح ظرفیت تولید کشور ۱‌.۵ برابر خواهد شد و شرکت توانایی تولید ۳۰۰۰۰ تن فروسیلیسیم و ۱۰۰۰۰ تن میکروسیلیکا در سال را خواهد داشت که موجب سود خالص ۳۱۵۰ مبلیارد ریالی در سال مالی آینده طبق پیش بینی شرکت خواهد شد.

اما در افشاییات امروز بازار مزایده داغ بود و بعضی از مزایده های هفته گذشته به نتیجه رسید و همچنین برخی دیگر نیز ماننده عرضه های بانک پاسارگاد نتیجه بخش نبود در ادامه به بررسی بیشتر افشاییات می پردازیم:

کدال نگر ۲۴ اسفند

تاپکیش

به نتیجه رسیدن مزایده فروش ساختمان به مساحت779.55 متر مربع و دارای 520.44 متر مربع کارگاه به قیمت پیشنهادی 863000 میلیون ریال.

افق

 به استحضار می رساند انبار شیراز طبق مصوبه هییت مدیره وگزارش کارشناس رسمی دادگستری موره 1401/11/20 به مبلغ 490 میلیارد ریال طی مبایعه نامه به شماره01/11526 مورخ 1401/11/26 به شرکت آدوراطب فروخته شد. شایان ذکر است سود حاصل از فروش دارایی فوق به مبلغ 460 میلیارد ریال شناسایی گردید.

قجام

فروش 4000000 سهم از قند بیستون و کشف سود به مبلغ98964 میلیون ریال.

وپاسار

عدم حصول نتیجه از برگزای مزایده سهام شرکت های مپنا ، سرمایه گذاری معادن فلزات ، بیمه پاسارگاد و گروه ارزش آفرینان پاسارگاد.

وتوصا

انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی بر روی سهام شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به تعداد 225347340 سهم با سررسید 1 ساله 23 % تضمین شده تعداد225347340 سهم شرکت اعتبار ایران تاپایان سر رسید اوراق در توثیق شرکت سرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه قرار گرفت.

ثقزوی

واگذاری قدر السهم شرکت در قرار داد " مشارکت برای ساخت پروژه مجتمع تجاری مروارید با شهرداری محمدیه" به اشخاص حقیقی.

مبلغ قرار داد:235000 میلیون ریال

فروسیل

بهره برداری از طرح توسعه 18000 تنی فرو سیلیسیم خمین:

افزایش 1.5 برابری ظرفیت تولید کاراخانه و دستیابی به 30000 تن فروسیلیسیم و 10000 تن میکروسیلیکا در سال – پیش بیمی سود حاصل 3150 میلیارد ریال در سال مالی آینده

واحصا

مناقصه خرید ماشین آلات واحد کاتد مس

ویسا

واگذاری یک قطعه زمین تفریحی گردشگری :

مبلغ قرار داد : 104938 میلیون ریال

وسرمد

دریافت تسهیلات جهت سرمایه گذاری در املاک و تمرکز نیروی انسانی

مبلغ تعهد : 3000000 میلیون ریال

رانفور

افشای معاملات موضوع 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته :

خرید یک دستگاه  سخاتمان 5 طبقه در تبریز

عنوان شرکت : داده ورزی فرادیس البرز

مبلغ معامله : 950000 میلیون ریال

ثاخت

واگذاری  تعداد 4550 سهم از سهام شرکت عمران قشم  به سازمان منطقه آزاد قشم به صورت نقدی

مبلغ معامله : 86671903500 میلیون ریال

سود و زیان واگذاری : 81621903500 میلیون ریال

وتوکا

عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با نماد وتوسکا در بازار پایه فرابورس :

فروش تعداد 19888000 سهم به مبلغ 159105 میلیون ریال و سود حاصل از فروش به مبلغ 139217 میلیون ریال

دی

آگهی مزایده عمومی املاک تملیکی و مازاد بانک دی

حخزر

شفاف سازی در خصوص صورت های مالی :

علت اصلی افزایش 49 درصدی سود خالص شرکت در  صورت های مالی حسابرسی شده نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده، افزایش در سر فصل درآمد های مالیاتی و افزایش در سر فصل تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی و کاهش سرفصل هزینه و ذخیره مالیات .

تملت

پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان:

مبلغ تعهد : 8000000 میلیون ریال

درآمد بازار گردانی: 1408000 میلیون ریال

 

پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت مطهر ضمیر:

مبلغ تعهد : 10000000 میلیون ریال

درآمد بازار گردانی: 3165000 میلیون ریال

 

پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت آب نیروی مکران :

 

مبلغ تعهد :10000000 میلیون ریال

درآمد بازار گردانی : 2520000 میلیون ریال

 

نیرو

انعقاد قرار داد توسط شرکت توسعه برق شمال با سازمان مهندسی عمران شهر تهران به مبلغ 304950 میلیون ریال.

تنوین

پذیرش تعهد پذیره نویسی و تعهد معرفی به خریدار حق تقدم سهام صنایع گلدیران :

مبلغ تعهد : 4563800 میلیون ریال

کارمزد تعهد پذیره نویسی : 6000 میلیون ریال

ولبهمن

فروش 60 دستگاه کشنده امپاور

طرف قرار داد : شرکت خودروسازی مدیران

مبلغ قرار داد :3535440 میلیون ریال

وزمین

برگزاری مزایده فروش 13 رقبه املاک با شرایط نقدی

زاگرس

شروع مجدد فعالیت قبلی متوقف شده با رفع محدودیت استفاده از گاز خوراک

میهن

به نتیجه رسیدن برگزاری مزایده فروش ملک با متراژ 596.36 متر مربع و یک ساختمان به متراژ 253.7 متر مربع :

برنده مزایده :شرکت خدمات بیمه ای سهند شناور

مبلغ مورد توافق : 6825000 میلیون ریال

ونوین

عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده عرضه عمده شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

 
ارسال نظر
ارسال نظر