گزارش افشایات با اهمیت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷

شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷

در این سلسله گزاش ها به جهت سهولت استفاده کنندگان به بررسی و ارایه تجمیعی افشایات شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه می پردازیم.

 شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷

به گزارش اقتصادآنلاین، توجه و بررسی این گزارشات برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه می تواند منجر به نگرش بازتر پیرامون مسایل با اهمیت شرکت مدنظر انجامد. 

همچنین اطلاع به موقع توسط سرمایه گزاران از کلیه اطلاعات ارایه شده هر شرکت می تواند به کاراتر شدن بازار سرمایه کمک نموده  که این امر به  تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران منجرمی گردد.

منظور از گزارشات با اهمیت اطلاعاتی است که منجر به تغییر در میزان سود یا زیان شرکت ها از جمله طرح توسعه، انعقاد قرارداد جدید و.... میگردد.

گزارش روزانه کدال هفتم اسفند

خبهمن

عرضه 109000000 سهم شرکت سرمایه گذاری ارزش افرینان از طریق تابلو عمده معاملات فرابورس

وبهمن

عرضه 81000000 سهم شرکت سرمایه گذاری ارزش افرینان از طریق تابلو عمده معاملات فرابورس

حفارس

افزایش نرخ حمل سیمان از 54000 ریال به 85000 ریال

که موجب افزایش در آمد ناخالص به اندازه 535500میلیون ریال خواهد شد .

و شمال

فروش 17 واحد آپارتمان  به مساحت1228 متر مربع در نازی آباد تهران

واحیا

قرار داد فروش 600 هزار تن کنسانتره سنگ آهن

ارسال نظر
ارسال نظر