گزارش افشایات با اهمیت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶

شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶

در این سلسله گزاش ها به جهت سهولت استفاده کنندگان به بررسی و ارایه تجمیعی افشایات شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه می پردازیم.

 شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶

به گزارش اقتصادآنلاین، توجه و بررسی این گزارشات برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه می تواند منجر به نگرش بازتر پیرامون مسایل با اهمیت شرکت مدنظر انجامد. 

همچنین اطلاع به موقع توسط سرمایه گزاران از کلیه اطلاعات ارایه شده هر شرکت می تواند به کاراتر شدن بازار سرمایه کمک نموده  که این امر به  تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران منجرمی گردد.

منظور از گزارشات با اهمیت اطلاعاتی است که منجر به تغییر در میزان سود یا زیان شرکت ها از جمله طرح توسعه، انعقاد قرارداد جدید و....

گزارش روزانه کدال ششم اسفند
دی

افزایش 93000میلیارد ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها سهام شرکت نیروگاه دماوند به حقوق صاحبان سهام

خمهر

افزایش  نرخ جهت محصول بخاری

نرخ قبلی :29.115.682

نرخ جدید:32.847.984                 

خفولا

برنده شدن در مناقصه تامین نیروی شرکت نوین الکترود

واتی

مزایده واگذاری سهام شرکت ریسندگی خاور و شرکت ریسندگی و  بافندگی فومنات

لپیام

سود 19500000000شرکت از بابت سودتقسیمی شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارس

خمحرکه

خرید و فروش قطعات تولیدی و سایر اقلام به شرکت های گروه

رکیش

شفاف سازی در خصوص دلایل کاهش سود آوری شرکت:

عدم افزایش نرخ کارمزد با وجود افزایش نرخ هزینه ها

وتجارت

عدم حصول برگزاری مزایده واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه بانک تجارت

سیمرغ

محکومیت شرکت سیمرغ در پرداخت چند فقره سفته 165 میلییون ریالی به بانک تجارت.

پلاست

مناقصه برای خرید یک دستگاه ماشین آلات تزریق پلاستیک 800 تن کار کرده.

حگردش

انعقاد قرار داد با تامین کنندگان به منظور فراهم کردن امکان خرید قسطی برای مشتریان.

ارسال نظر
ارسال نظر