{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 433211

شرکت ریل سیر کوثر در نظر دارد ١۵ درصد از سهام خود معادل هفتصد و پنجاه هزارسهم در شرکت پرتو بار فرابرر خلیج فارس (سهامی خاص) را به طور یکجا و و با شرایط مندرج در آگهی و اسناد مزایده عمومی به بالاترین پیشنهاد بفروش برساند.

نن

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری