{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 428967

هیأت مدیره گروه توسعه هنر ایران افزایش سرمایه ١٠١ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند. لازم به ذکر است افزایش سرمایه مورداشاره ۱۰۰ میلیارد تومانی بوده و در جهت توسعه فعالیت‌ها در صنایع مختلف است‌.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری