{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 428943

شرکت چدن سازان از فروش سهام غلتک سازان و سود حدود ٢٠ میلیارد تومانی از این محل خبر داد. شرکت چدن سازان از فروش سهام غلتک سازان و سود حدود ٢٠ میلیارد تومانی از این محل خبر داد.

Capture

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری