{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 427430

شرکت گروه فن آوا اثر سود و زیانی قرارداد مناقصه سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با موضوع سرویس ، نگهداری ، پشتیبانی و تعمیرات تجهیزات سامانه هوشمند سوخت " را از ٣ به ۵ درصد ارتقا داد. @boursineh_com

Capture

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری