{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 417338

به‌دنبال پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان قرار است سرمایه این شرکت ۵۶۷ میلیارد تومان افزایش یابد و به ۷۰۰ میلیارد تومان برسد. گفتنی است افزایش سرمایه مورد اشاره از مجل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها است و صرف اصلاح ساختار مالی خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری