{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 415601

شرکت ویتانا طی ۱۲ ماه ختم شده به آذر سال جاری، ۳۳۳ میلیارد تومان فروش داشت که این میزان بیش از دو برابر فروش در دوره مشابه سال گذشته بود. از سویی دیگر، میزان سود خالص کسب شده توسط شرکت مورد اشاره طی ۱۲ ماه مذکور در سال گذشته ۳۳ میلیارد تومان بود که با رشد ۴۳ میلیارد تومانی در سال جاری به ۷۶ میلیارد تومان رسید. گفتنی است، میزان سود خالص تحقق یافته به ازای هر سهم در سال مالی منتهی به آذر امسال و سال گذشته به ترتیب ۱۲۶ و ۵۶ تومان رقم خورد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری