{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 412567

به‌دنبال پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه، شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان قصد دارد سرمایه خود را ۴۰ درصد ارتقا داده و به ۷۰ میلیارد تومان برساند.گفتنی است افزایش سرمایه مذکور از محل سود انباشته و به‌منظور جلوگیری از خروج وجه نقد در قالب سود تقسیمی که ریسک نقدینگی را به همراه دارد ،اصلاح ساختار مالی شرکت، افزایش نقدشوندگی سهام از طریق ارتقاء به بازار تابلوی فرعی بازار اول و رقیق شدن قیمت سهم است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری