{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 410538

سود نقدی به ازای هر سهم صفر ریال تعیین گردید. کاربرد تحقیق به‌ عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌ عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری