{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 409618

فروش تامین سرمایه نوین در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر امسال، ۵۳۶ میلیارد تومان رقم خورد که این میزان ۶۸ درصد بیش‌تر از فروش در دوره مشابه سال گذشته بود. از سویی دیگر میزان سود خالص کسب شده شرکت مدکور طی ۹ ماه ختم شده به آذر سال گذشته ۲۷۸ میلیارد تومان رقم خورد که این مقدار ۱۸۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در دوره مشابه امسال به ۴۶۴میلیارد تومان رسید.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری