{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 408697

طبق بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران و با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی فارابی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ تعلیق می گردد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری