{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 407313

شرکت قند نیشابور در دوره ۱۲ ماهه ختم شده به شهریور سال جاری؛ ۱۱۳ میلیارد تومان فروش داشت که این رقم ۳۴ درصد بالاتر از فروش در دوره مشابه سال گذشته بود. از سویی دیگر این شرکت در مقایسه میزان سود خالص کسب شده طی ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال و سال گذشته با رشد ۱۶ میلیارد تومانی مواجه بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری