{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 405574

شرکت فرابورس ایران از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه به طور متوسط در هر ماه ۱۲میلیاردتومان درآمد کسب کرد که این مقدار حدودا یک و نیم برابر شد و در آذر ماه به ۱۹میلیاردتومان رسید. لازم به ذکر است درآمد شرکت مورد اشاره در آذر سال گذشته، ۶میلیاردتومان به ثبت رسیده بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری